Niezależnie od prowadzenia ewidencji dla osób fizycznych i prawnych w ramach oferty podstawowej i kompleksowej firma nasza oferuje obsługę w zakresie:

Płac i rozliczeń z ZUS

 

Kadr

 

BHP

Rejestracji spółek

 

Doradztwa inwestycyjnego

 

Doradztwa finansowego realizowanych projektów

Innych usług według potrzeb i życzenia Klienta

   

 

   

 


strona główna osoby prawne osoby fizyczne wybrane usługi kontakt