W naszej ofercie podstawowej oferujemy Państwu:

-   Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
-   Prowadzenie ewidencji VAT;
-   Rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
-   Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Oferta kompleksowa to:

-   Oferta podstawowa;
oraz
-   Płace i rozliczenia z ZUS;
-   Kadry;

W ramach proponowanych usług zapewniamy Państwu bieżącą analizę wyniku finansowego i planowanie kosztów.


strona główna osoby prawne osoby fizyczne wybrane usługi kontakt